Arte

Team ·

De vijfde editie van de jaarlijkse vrijwilligersdag van Arte staat dit jaar in het teken van de ‘Run for Kika’ die op 2 juli plaatsvindt in Eindhoven. Naast de medewerkers van Arte zullen ook klanten en relaties worden uitgenodigd om mee te lopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.

€ 24.735,96 / 10.000,00

Sponsor