Ren mee voor kinderen met kanker!

Doe mee sponsor

Privacy


Emolife (exclusief partner van Run for KiKa) houdt zich aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van privacy. Gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alle gegevens die door de website verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld en de opslag en doorgifte is beveiligd door middel van de daarvoor gebruikte technieken (zoals anti-virusprogramma’s, firewalls, wachtwoorden en een goed beveiligd netwerk).

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Emolife alleen voor het doel waarmee de deelnemer ze heeft achtergelaten of de daarmee verenigbare doeleinden.


Cookies & webstatistieken

Emolife maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Wij gebruiken enkel cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Google Analytics.


Andere sites

Op de site www.runforkika.nl treft men links aan naar andere websites. Emolife kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites.


Social Sharing

Bij gebruik van de social media van Emolife wordt een aantal gegevens van bezoekers opgeslagen door de social media services om het gebruik te faciliteren en te meten.


Wijzigingen

Emolife behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in bovenstaand privacybeleid.

Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing op de website www.runforkika.nl. Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Gebruik van de Run for KiKa-website

De organisatie van Run for KiKa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van Run for KiKa wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van het evenement Run for KiKa. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Emolife (de organisator van Run for KiKa) veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.


Copyright

Run for KiKa is een handelsmerk van KiKa. Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij KiKa: Stichting Kinderen Kankervrij. Run for KiKa behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).


Informatie van derden, producten en diensten

De organisatie van Run for KiKa kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacy bescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.


Wijzigingen

De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De organisatie van Run for KiKa behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.